Årsmötet genomfördes sedvanligt i KDW-Gruppens lokaler den 21 mars 2016.

Årsmötesprotokoll 2016

Verksamhetsberättelse 2015