Härmed kallas till årsstämma för Östra Sörmlands Företagsförening 2019

Tid:             Måndagen den 18 mars kl 18.00

Plats:          Nyköpingshus Konferens

Eventuella ärenden att ta upp på årsstämman skall vara inkomna till styrelsen senast 14:e mars.

Kom till årsmötet och var med och påverka inriktning och innehåll i ÖSF´s verksamhet!

Anmäl gärna ditt deltagande senast torsdagen den 14 mars till Karin Björklund, e-post nykopingsskrivtjanst@telia.com, eller mobil 0705-21 81 48.

 

Varmt välkomna!

Styrelsen