Bäste ÖSF-medlem

Styrelsen vill tillönska samtliga medlemmar en trevlig sommar. Samtidigt vill vi passa på att flagga upp för årets sensommaraktivitet den 7:e september.

Programmet för denna aktivitet håller för närvarande på att utarbetas, men redan nu kan vi avslöja att det blir en aktivitet med hög spänning!

Vi reser till Västerås för att besöka ABB Corporate Research samt SynerLeap som är ett helägt innovationsbolag inom ABB och som vänder sig till idébärare, entreprenörer och företag med verktyg och erbjudanden som kan skapa tillväxt.  

Separat inbjudan kommer att skickas ut i i början av augusti månad.

Medlemsföretag som är intresserade av att vara sponsor vid någon kommande aktivitet är välkomna att meddela detta till styrelsen. Som sponsor får ni möjlighet att marknadsföra ert företags tjänster eller produkter i samband med en medlemsaktivitet.

Inför en aktivitet öppnas en diskussion mellan styrelsen och något intresserat företag om hur ett lämpligt sponsorsupplägg kan utformas och vilken ersättning som bedöms som rimlig i det enskilda fallet.

Hälsningar

 Styrelsen