Som medlem i ÖSF får representanter från ert företag rätt att deltaga i de aktiviteter som föreningen anordnar. Dessa träffar kan vara allt från informationsmöten om aktuella frågor, utbildning av olika slag samt mer informella träffar av social karaktär.

Rätt att bli medlem har alla företag inom regionen östra sörmland.

Medlemsavgift per år enligt följande:

  • Företag med upp till 1-3 anställda 400 kr /år
  • Företag med mellan 4-9 anställda 800 kr/år
  • Företag med fler än 10 anställda 1 600 kr/år

Fyll i förmuläret så återkommer vi till dig så snart vi kan.

Företag

E-post

Adress

Telefonnummer

Fax

Kontaktpersson