Nyköpings Handelsförenings Stipendiestiftelse

Avkastningen har varit 0:-, vilket gör att vi inte kan dela ut något Stipendium under 2016.

 

Beloppet är på max 15.000 kr och skall användas till utbildning inom angivna branscher.

Stipendiaten måste vara:

  • Boende i Nyköping
  • Innehar eller nyligen innehaft anställning inom handel, industri eller sjöfart

Skriftlig ansökan som skall vara stiftelsen tillhanda senast xxx.
Nyköpings Handelsförenings Stipendiestiftelse, c/o SEB, Box 343, 611 27 Nyköping. Att: Mats Wahlqvist.

Besked om beviljat stipendium beräknas ske senast xxx.